УАЗП - це об’єднання фахівців у сфері зовнішніх зносин: для незалежного аналізу міжнародної політики для вирішення дипломатичних та геополітичних проблем. для структурного вироблення пропозицій

 

 

Наша місія

Асоціація на відміну від інших українських самоврядних неприбуткових громадських об’єднань, що діють у сфері публічної дипломатії, має на меті не пасивний моніторинг зовнішньої політики держави, а активний вплив на неї. Головним завданням Асоціації є посилення ролі громадянського суспільства у реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України. Саме тому у Статуті Асоціація визначає своїм пріоритетом «інтерактивну взаємодію представників громадянського суспільства та експертного середовища з державними структурами у визначенні вектору зовнішньої політики України та прийнятті важливих зовнішньополітичних рішень в інтересах усього суспільства». Засновники Асоціації переконані у досяжності цієї мети, оскільки до керівних органів Асоціації увійшла група українських дипломатів з великим досвідом міжнародної діяльності, які мають вищий дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла. Асоціація діятиме як мозковий центр, що об’єднає провідних українських та зарубіжних фахівців у галузі зовнішньої політики, міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

1. Організаційна діяльність.

• Організація та безпосередня участь у конференціях, семінарах, лекціях, науково-практичних заняттях, інших подібних заходах з широкого кола питань зовнішньої політики в Україні та за кордоном;

• Здійснення експертизи законопроектів, нормативно-правових актів, ініціатив органів державної влади України з питань зовнішньополітичної діяльності і вносить відповідні пропозиції. Надання державним установам та громадськості експертні висновки і коментарі щодо зовнішньополітичних рішень інших держав, впливових міжнародних організацій, що відбиватимуться на реалізації національних інтересів України;

• Активна участь у формуванні громадської думки щодо зовнішньополітичної діяльності України шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної, викладацької, дослідницької діяльності тощо;

2. Інформаційна діяльність.

• Сприяння кращому розумінню, як всередині держави, так і за кордоном, суті політики України у сфері зовнішніх зносин шляхом поширення неупереджених експертних оцінок та аналітичних розробок через українські та зарубіжні ЗМІ, власні Інтернет-ресурси, інформаційні видання тощо;

• Здійснення моніторингу зарубіжного інформаційного простору з метою адекватного реагування на випадки поширення необ’єктивної інформації щодо України та внесення пропозицій щодо протидії антиукраїнським інформаційним кампаніям;

• Надання особливого сприяння студентам, викладачам, науковцям, політологам, членам неурядових організацій та іншим громадянам України у встановленні професійних та гуманітарних контактів з представниками інших країн, універсальних та регіональних міжнародних організацій;

• Сприяння підвищенню кваліфікації працівників дипломатичної служби України та фахівців, зайнятих у сфері зовнішніх зносин, зокрема, шляхом залучення фахового потенціалу та практичного досвіду членів Асоціації, а також через запровадження іменних стипендій для навчання або стажування у провідних українських та закордонних наукових центрах;

• Підтримування постійних фахових та інформаційних зв’язків з українськими, іноземними та міжнародними громадськими організаціями у сфері міжнародних відносин, обмін практичним досвідом з організаціями-партнерами в Україні та за кордоном;

3. Аналітична діяльність.

• Спрямування унікального інтелектуального ресурсу членів Асоціації на проведення незалежних досліджень з широкого кола питань міжнародного життя, аналіз та прогнозування глобальних та регіональних зовнішньополітичних процесів та доведення експертних висновків до зацікавлених державних, громадських та наукових установ.

• Розробка для державних установ України збалансованих пропозицій щодо шляхів розв’язання та врегулювання конфліктів і реагування на виклики і загрози сучасного світу за підсумками незалежного фахового науково-практичного аналізу глобальних і регіональних викликів та ризиків;

• Використання дипломатичного досвіду членів Асоціації для розробки рекомендацій щодо оптимального формату співпраці України з ключовими суб’єктами світової політики, алгоритму входження України в європейський та світовий політичний, економічний, культурний, інформаційний та безпековий простір;

• Надання рекомендації щодо механізмів адаптації українського законодавства до світових та європейських стандартів;

• Участь у громадському обговоренні законопроектів у сфері міжнародних відносин.


Керівництво